رشته‌های کاردانی

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان:
توانایی در استفاده از کتابها و نقشه ها و اسناد و مدارک در تعمیر ماشین آلات راهسازی
شناخت ابزارهای مورد استفاده جهت نگهداری ، تعمیرات و عیب یابی ماشین آلات راهسازی
شناخت اقلام و قطعات مورد استفاده در ماشین آلات راهسازی
توانایی سفارش قطعات با استفاده از اسناد و مدارک فنی
توانایی در تشخیص عیوب ماشین آلات سنگین با استفاده از تحلیل نقشه
رعایت ایمنی شخصی و ایمنی ماشین آلات راهسازی

 

دانلود سرفصل دروس

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:
.
 شناسایی کانون های خطر در کارگاه
. همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های ایمنی
. همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی
. همکاری در اجرای بازرسی های منظم دوره ای از کارگاه
. نظارت بر رعایت استانداردها و دستور العمل های ایمنی
. جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار
. توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشتی در محیط کار

 

دانلود سرفصل دروس

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:
.
 بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
. شناخت حسابداری مالی شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
. شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
. آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی
. انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

 

دانلود سرفصل دروس

رشته‌های کارشناسی

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان:
.
 شناخت مراحل گوناگون پروژه راهسازی ، عمرانی و معدنی
. شناخت ماشین آلات ، قطعات و حوزه کاری آنها
. محاسبه انواع و تعداد ماشین آلات سنگین مورد نیاز پروژه
. تامین و تدارک ماشین آلات سنگین مورد نیاز پروژه
. برآورد و سفارش و تامین قطعات ماشین آلات
. برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز تعمیرات ماشین آلات
. برنامه ریزی تعمیرات دوره ای ماشین آلات

 

دانلود سرفصل دروس

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:
.
 شناسایی و اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیائی زیان آور محیط کارو ارزشیابی نتایج حاصله و رفع اشکالات اساسی در صنایع مختلف
. تشخصیص عوامل مهم بیولوژیکی محیط کار
. تشخیص و بررسی عدم انطباق شرایط کار با قابلیت های جسمی و روانی افراد شاغل در صنایع
. توانایی شناخت مسائل ایمنی محیط کار و علل بروز حوادث ناشی از کار و مدیریت حوادث
. شناخت آثار و علائم مسمومیتهای عمده شغلی و یا بیمار های مهم حرفه ای
. بهداشتی نمودن محیط در صنایع ، تامین آب مشروب بهداشتی ، مدیریت پسماند و فاضلاب های صنعتی

 

دانلود سرفصل دروس

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:
.
 بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط
. طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستمهای حسابداری
. شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و سیستم های حسابداری
. اجرای حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی
. انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

 

دانلود سرفصل دروس