تاریخ شروع

08:00

چهارشنبه - 1396/07/26

تاریخ پایان

14:00

چهارشنبه - 1396/07/26

آدرس

اراک، سالن اجتماعات مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

محورهای سمینار

  • تقسیم بندی،سطح بندی و تستهای کیفی روغن
  • افزودنی ها
  • روش های نت و مقایسه آنها
  • تعریف، اهداف، نحوه اجرا و بهره برداری از نتایج OCM
  • بررسی گزارش فنی، اقتصادی و مدیریتی حاصل از اجرای OCM