تاریخ شروع

10:00

دوشنبه - 1399/11/27

تاریخ پایان

14:00

دوشنبه - 1399/11/27

آدرس

اراک-مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو

محورهای رویداد

  • روش های نوین سرویس ، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی
  • اهمیت سرویس کمپانی ها، برندها و شرکتهای پیمانکار در صنایع معدنی، عمرانی و راهسازی
  • انتخاب هوشمند در بکارگیری، تجهیز، خرید، جایگزینی، اجاره، بازسازی و فروش ماشین آلات
  • اصول و فرآیند بازسازی و نوسازی ناوگان ماشین آلات نقش آموزش منابع انسانی در راندمان و هزینه ماشین آلات
  • ایمنی، بهداشت و محیط زیست بازاریابی و فروش ماشین آلات